Zgornjesavinjski veterani vojne za Slovenijo smo v sklopu letošnje strokovne ekskurzije ob 100-letnici začetka Soške fronte v soboto, 24. oktobra, obiskali Posočje. V Tolminu nas je pričakal naš gostitelj, predsednik OZ VVS Gornje Posočje Metod Ciril Leban, ki nas je nato spremljal ves dan skozi celoten program ekskurzije in bil skupaj z Jožetom Stricem tudi v vlogi vodiča.

V Kobaridu smo si najprej ogledali kostnico na Gradiču okoli cerkve sv. Antona. Do nje vodi cesta, ob kateri so postavljene postaje križevega pota. Kostnico je septembra 1938 otvoril Benito Mussolini. Zgrajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se zožujejo proti vrhu, kjer stoji cerkev sv. Antona. V kostnico so bili z okoliških vojaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7.014 znanih in neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni.

Nato smo si v neposredni bližini kostnice ogledali še zasebni muzej, posvečen 1. svetovni vojni, in muzejsko zbirko osamosvojitvene vojne 1991, ki jo je postavilo veteransko združenje Gornjega Posočja.

Sledil je ogled Kobariškega muzeja, ki ob vhodu obiskovalca uvede v tematiko stalne postavitve z zemljevidi, ki prikazujejo evropska bojišča v prvi svetovni vojni in preoblikovanje političnih meja po koncu vojne. V Kobariških sobah v prvem nadstropju muzeja so predstavljena tisočletja burne zgodovine Kobarida, ki je bil zaradi svoje lege prizorišče številnih spopadov in vojn, v drugem nadstropju pa je predstavljeno gradivo o sklepnem dejanju Soške fronte - o 12. soški bitki oziroma protiofenzivi elitnih nemških in avstro-ogrskih enot. Na dan naše ekskurzije je od tega prelomnega vojaškega spopada, ki je fronto pomaknil globoko na italijansko ozemlje, minilo natanko 98 let.

Z velikim zanimanjem smo si nato ogledali še muzej na prostem na Kolovratu, in sicer delno obnovljene strelske jarke 3. italijanske armadne linije. Prikazani so načini utrjevanja strelskih jarkov z uporabo nekaterih originalnih materialov: betonskih strelskih lin, pletene žične mreže in pločevinaste kritine. Na koti 1.114 smo v čudovitem sončnem vremenu uživali v panoramskem pogledu na dolino Soče, pogorje Kanina, Krna, Mrzlega vrha, Banjške planote, Furlanske nižine, morja in nazaj do Matajurja ter Stola.

Po kosilu smo si ogledali še Tolminska korita - eno najveličastnejših naravnih znamenitosti v Posočju. Krožna pot vodi skozi korita rek Tolminka in Zadlaščica, največje zanimivosti pa so velika zagozdena skala - Medvedova glava, Hudičev most, razpet 60 m visoko nad reko Tolminko, Zadlaška oziroma Dantejeva jama ter termalni izvir.

Polni izjemnih vtisov in pošteno utrujeni smo se pozno zvečer vrnili v Zgornjo Savinjsko dolino, za nepozabno doživetje pa smo dolžni iskreno zahvalo našemu veteranskemu prijatelju Metodu Cirilu Lebanu.Foto: Marko Zidarn