Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinsko-Zadrečke doline je v gradu Vrbovec priredilo veteranski večer v počastitev 25. obletnice samostojnosti Slovenije. Tema tokratnega večera je bila vloga Teritorialne obrambe v procesu osamosvajanja Slovenije.

 

ZAHVALE PODPORNIKOM ZDRUŽENJA V JUBILEJNEM LETU

 

Letošnje leto je za veteransko združenje nekaj posebnega, saj poleg 25. obletnice samostojnosti Slovenije praznujejo tudi 15-letnico delovanja. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Maks Slatinšek in ob tej priložnosti podelil zahvalne listine organizacijam, ki so v preteklem obdobju še posebej izdatno podprle delovanje združenja. Zahvalne listine so prejeli: občini Nazarje in Rečica ob Savinji ter podjetja BSH Hišni aparati Nazarje, KLS Ljubno in Cinkarna Celje, poslovna enota Kemija Mozirje.

 

NASTANEK IN RAZVOJ TERITORIALNE OBRAMBE LETA 1968 ...

 

V osrednjem delu večera se je z zadnjim poveljnikom Občinskega štaba Teritorialne obrambe (TO) Občine Mozirje in častnim predsednikom območnega združenja Nikom Purnatom pogovarjal Franci Kotnik. Purnat je opisal nastanek TO v letu 1968, njen nadaljnji razvoj do leta 1985, ko je bila izvedena reorganizacija in je prevzel poveljniški položaj v občinskem štabu, še posebno pozornost pa je namenil ključnim dogodkom v drugi polovici osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, vključno z uporom proti oddaji orožja TO Jugoslovanski armadi.

 

... DO VOJNE ZA SLOVENIJO

 

Leta 1991 je bil Občinski štab TO Občine Mozirje ukinjen in pripojen območnemu štabu s sedežem v Velenju. Ob zaključku pogovora je Niko Purnat z današnje časovne distance podal še oceno o pomenu formiranja in kasnejšega delovanja TO na območju Zgornje Savinjske doline za razplet vojne za Slovenijo. Poudaril je, da brez TO ne bi bilo mogoče organizirati tako učinkovitega odpora agresiji Jugoslovanske armade, kar pomeni, da bi bil tudi potek vojne povsem drugačen. Franci Kotnik je nato povabil vse prisotne, da se udeležijo proslave ob 25-letnici samostojnosti Slovenije, ki bo v nedeljo, 19. junija, ob 11. uri pri bivši karavli v Logarski dolini.

 

V kulturnem programu prireditve so sodelovali učenci Osnovne šole Nazarje. Zapele so članice I-zborčka, ki ga vodi Katja Gruber, na harmoniko pa je zaigral Mark Sovinšek, katerega mentor je Andrej Rak.

 

 

Predsednik Maks Slatinšek je predstavnikom nekaterih organizacij, ki so v preteklem obdobju še posebej izdatno podprle delovanje našega združenja, izročil zahvalne listine. (Foto: Barbara Rozoničnik)

Udeleženci veteranskega večera so z zanimanjem prisluhnili opisu nastanka in razvoja TO na območju Zgornje Savinjske doline. (Foto: Barbara Rozoničnik)    

Osrednji gost večera je bil Niko Purnat, zadnji poveljnik Občinskega štaba Teritorialne obrambe (TO) Občine Mozirje in častni predsednik območnega veteranskega združenja. (Foto: Barbara Rozoničnik)