Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline in Osrednja knjižnica Mozirje sta pripravila predstavitev zbornika Priče in pričevanja 2 – kako smo gradili in obranili samostojnost v Zgornji Savinjski dolini. Združenje je že leta 2004 izdalo zbornik Priče in pričevanja, v katerem smo opisali osamosvojitvena dogajanja na območju naše doline. V dobrem desetletju nam je uspelo zbrati nekaj dodatnih dokumentov in pričevanj, zato smo se odločili, da jih strnemo v drugi zbornik.

FORMIRANJE IN RAZVOJ TERITORIALNE OBRAMBE

Prvi zbornik se osredotoča na dogodke v letih 1990-1991, kjer so kronološko opisani ključni dogodki v tem obdobju in osebni pogled nanje skozi doživetja pričevalcev. Druga knjiga opisuje formiranje in razvoj Teritorialne obrambe (TO) na območju Zgornje Savinjske doline od leta 1969 dalje. S tem je osvetljena pot do ustrezno usposobljenih in opremljenih enot TO, ki so v osamosvojitveni vojni nudile učinkovit odpor proti agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V tem procesu je bil vzpostavljen razvejan sistem družbene samozaščite in dobro organizirane zaledne podpore v segmentu gospodarstva in prebivalstva, ki je odigral pomembno vlogo v obdobju osamosvajanja.

IZPOSTAVLJEN POMEN SODELOVANJA CIVILISTOV

Zbornik sta predstavila urednik Franci Kotnik in osrednji avtor Niko Purnat, častni predsednik zgornjesavinskega združenja in zadnji komandant občinskega štaba TO nekdanje Občine Mozirje. Osrednji avtor je pripravil številčni in grafični pregled enot TO, ki so med vojno delovale na območju doline, katerega slikovito dopolnjujejo pričevanja udeležencev posameznih ključnih dogodkov. Sogovornika sta izpostavila ključne dogodke iz osamosvojitvene vojne v dolini in pomen sodelovanja civilistov. O tem pričata zapisa o vlogi Angelce Brunet iz Logarske Doline pri proslavljanju samostojnosti in predaji tamkajšnje karavle.

POMEMBEN DOKUMENT ČASA

Svečano noto dogodka je poudaril harmonikar Matija Veninšek, ki je poskrbel za glasbeno kuliso. Navzoče sta nagovorila direktorica Osrednje knjižnice Mozirje Petra Širko Poljanšek ter župan občine Mozirje Ivo Suhoveršnik. Slednji je prejel zahvalno listino od predsednika združenja Maksa Slatinška v zahvalo za dobro sodelovanje občine z veterani.