Redni letni zbor članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline (OZ VVS ZSZD) je bil v petek, 23. marca 2012, ob 18:00 uri v lovskem domu na Ljubnem ob Savinji. Poleg članov so se ga udeležili še župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, poslanka državnega zbora Janja Napast, generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič, predsednik veteranskega društva Sever za celjsko območje – odbora Mozirje Slavko Šmigoc in podpredsednik območnega združenja borcev za vrednote NOB Branko Grohar. 

Člani OZ VVS ZSZD smo v preteklem letu z različnimi dogodki dostojno obeležili 20-letnico vojne za Slovenijo. 28. maja smo v Mozirju skupaj s člani društva Sever organizirali 2. veteranski dan, kjer je bil slavnostni govornik generalni direktor Policije Janko Goršek. Pred stavbo mozirske policije smo posadili spominsko lipo. Drugi pomemben dogodek je bila proslava ob dnevu državnosti v Logarski dolini pri bivši karavli JLA, kjer smo ob tej priložnosti prav tako posadili spominsko lipo in na objekt namestili spominsko tablo.

Poleg tega smo v preteklem letu podelili prva priznanja združenja zaslužnim članom, pomerili smo se na strelskem tekmovanju v Gornjem Gradu in se odpravili na ekskurzijo na Dolenjsko. Pomembno je tudi povečanje števila članstva in nova spletna stran združenja, pridobitev preteklega leta, ki je pomembna za obveščanje članov o tekočem dogajanju.

Delovanje OZ VVS ZSZD je pohvalil tudi Mitja Jankovič in ob tem izrazil prepričanje, da država nima dovolj posluha za zasluge veteranov. Slavko Šmigoc je pohvalil sodelovanje obeh veteranskih organizacij, Janja Napast pa je menila, da je tudi sedaj čas, ko moramo ljudje stopiti skupaj, kot v času vojne. Častni predsednik OZ VVS ZSZD Niko Purnat je spregovoril o odločnosti Zgornjesavinjčanov v času vojne in njihovih zaslugah, da uživamo svobodo.

Predsednik OZ VVS ZSZD Franci Kotnik je v nadaljevanju predstavil plan dela za leto 2012, ki zajema podobne aktivnosti kot doslej, vendar je njihov obseg odvisen od višine sredstev, ki jih bo združenje prejelo od zveze in občin. Ob koncu občnega zbora so bila podeljena priznanja zaslužnim članom območnega združenja.