V organizaciji zveze praporščakov ZVVS je 30.septembra 2023, ob 9,00 uri v Centru vojnih veteranov Slovenska Bistrica, na lokaciji Brinje potekalo stanovsko in družabno srečanje praporščakov ZVVS.

Zbrani praporščaki  OZVVS iz vse Slovenije so se najprej napotili na ogled - obisk vojašnice SV v Slovenski Bistrici. Sledila je priprava v grajskem drevoredu gradu v Slovenski bistrici in svečani postroj praporščakov. Po slovesnosti, postroju, je potekalo družabno srečanje praporščakov na lokaciji Brinje.

Dogodka se je udeležil tudi naš praporščak, Edvard Port ( OZVVS Zgornjesavinsko-Zadrečke doline )