Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-Zadrečke doline (OZ VVS ZSZD) je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna organizacija, ki združuje tiste udeleženke in udeležence priprav na vojno ali vojne za Slovenijo, ki so ne glede na njihova politična in svetovno nazorska prepričanja aktivno sodelovali v pripravah na vojno oziroma neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za obranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

OZ VVS ZSZD je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), ki sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami doma in v tujini. Od leta 1994 je polnopravna članica Svetovne veteranske federacije - World Veterans Federation, kjer aktivno sodeluje v njenih delovnih telesih, izvaja njene resolucije in sklepe. Dan ZVVS je 17. maj, ko se je leta 1990 pričel projekt Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in dan zavrnitve ukaza o oddaji orožja iz skladišč Teritorialne obrambe (TO), katerega izvajalci so preprečili popolno razorožitev takratne TO ter vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države kot tudi materialno tehnične pogoje za kasnejšo uspešno vojaško ubranitev pred vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade v letu 1991.

Osnovni cilji ZVVS so:

  • krepitev domoljubja,
  • krepitev vloge in pomena ZVVS na lokalnem in državnem nivoju,
  • sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
  • ohranjanje spomina na priprave in osamosvojitveno vojno za Slovenijo,
  • ohranjanje spomina na TO in MSNZ,
  • povezovanje veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo v enotno krovno organizacijo veteranov.

OZ VVS ZSZD je bilo ustanovljeno med zadnjimi v državi, kljub temu pa nam je poleg rednih aktivnosti uspelo realizirati nekaj ključnih nalog dolgoročnega pomena:  nabavili in slovesno razvili smo društveni prapor, s katerim smo prisotni na spominskih svečanostih in pogrebih naših članov, izdali smo knjigo z naslovom Priče in pričevanja, v kateri so opisana in dokumentirana osamosvojitvena dogajanja v Zgornji Savinjski dolini 1990-1991, na objektu bivše karavle Savinjski partizan v Logarski dolini smo odkrili obeležje v spomin na 28. junij 1991, ko so v vojni za Slovenijo enote TO v sodelovanju z milico po pogajanjih dosegle predajo enote JLA in zavzele karavlo ter mejni prehod Pavličevo sedlo, na obzidju gradu Vrbovec v Nazarjah in na domačiji Borsečnik v Poljanah nad Rečico ob Savinji pa smo odkrili obeležji v spomin na preprečitev oddaje orožja TO iz tajnih skladišč po vsej dolini.