OZ VVS ZSZD na domoljubni in prostovoljni osnovi združuje aktivne udeleženke in udeležence (v nadaljevanju: udeleženci) priprav ali aktivnosti v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki izpolnjujejo s temi pravili določene pogoje.

OZ VVS ZSZD:

  • sprejema v članstvo udeležence priprav ali vojne za Slovenijo;
  • posveča posebno skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom ne glede na njihova politična, stanovska in svetovno nazorska prepričanja in nudi vsestransko pomoč članom, ranjenim, invalidom in svojcem padlih v vojni za Slovenijo;
  • nudi članom, ki izpolnjujejo pogoje, strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na podlagi določb veteranske zakonodaje;
  • pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članov o pripravah ali aktivnostih v vojni za Slovenijo, upoštevajoč določbe zakona o varstvu osebnih podatkov;
  • seznanja javnost s posameznimi do sedaj neznanimi dogodki in vlogami članov v procesu priprav ali neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;
  • organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne za Slovenijo;
  • sodeluje in se povezuje v ZVVS, njenimi organi, preko ZVVS pa tudi z drugimi podobnimi organizacijami v domovini in tujini, katerih osnovni namen združevanja je ohranjanje tradicije odporništva slovenskega naroda ter aktivno delovanje za mir doma in v svetu;
  • izvršuje sklepe in stališča, ki jih sprejema glavni zbor oziroma predsedstvo ZVVS;
  • daje pristojnim državnim organom predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, kakor tudi predloge za podeljevanje priznanj ZVVS. Podeljevanje priznanj OZ VVS ZSZD opredeljuje poseben pravilnik, ki ga na predlog predsedstva sprejme zbor veteranov.