V sklopu letošnje strokovne ekskurzije smo v soboto, 22. oktobra 2016, obiskali muzej Slovenske vojske v kadetnici v Mariboru, kjer smo si ogledali zbirko orožja, zbirko tekstilij in vojaške opreme, zbirko oklepnih vozil in artilerijske oborožitve, zbirko arhivskega gradiva in zemljevidov, zbirko medalj, oznak in činov ter zbirko slik in pečatov.

V nadaljevanju smo si ogledali hidroelektrarno Fala, najstarejšo hidroelektrarno na slovenskem delu reke Drave. V zaključnem delu programa ekskurzije so nam koroški veterani v bivši vojašnici Bukovje, ki je sedaj protokolarni objekt Občine Dravograd, predstavili potek dogodkov med vojno za Slovenijo leta 1991 na Koroškem.  

Ogled muzeja Slovenske vojske smo začeli v sobi s prapori območnih štabov Teritorialne obrambe v času vojne za Slovenijo.
 V muzeju je na ogled izjemno bogata zbirka orožja in vojaške opreme, ki je bila udeležencem znana zlasti iz časa služenja vojaškega roka v JLA.
Skupinska slika pred muzejem, preden smo se podali proti Koroški.
 V hidroelektrarni Fala smo bili osupli nad dimenzijami posameznih sklopov opreme in njihovo ohranjenostjo.
Ogled lepo urejene okolice dvorca Bukovje.
Z zanimanjem smo prisluhnili predstavitvi bogate zgodovine objekta,ki bil v času vojne za Slovenijo vojašnica,zdaj pa ga za protokolarne namene uporablja občina.
Za zaključek obiska smo nazdravili s predstavniki koroških veteranov.